Avís legal

Silvia Macías Amat, amb NIF nº: 48966120V i adreça al Concepción Arenal 142, Barcelona, ​​no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: www.tufisiobarcelona.com

Amb els límits establerts a la llei, Silvia Macías Amat no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Sílvia Macías Amat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de Silvia Macías Amat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que la Sílvia Macías Amat no pot controlar. Per tant, Silvia Macías Amat no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Silvia Macías Amat o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Silvia Macías Amat.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Silvia Macías Amat ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Silvia Macías Amat per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web.

L'informem també que té la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: fisiobcn@live.com oa l'adreça : Concepció Arenal 142, Barcelona.