Política de privacitat


Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD Silvia Macías Amat, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.tufisiobarcelona. com, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Silvia Macías Amat. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Silvia Macías Amat.

Estos dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment expuesta.Silvia Macías Amat adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos. 

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d'email a: fisiobcn@live.com oa l'adreça: Concepció Arenal 142, Barcelona. El usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a Silvia Macías AmatFinalidad del tractament de les dades personals: Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? 

En PFP Salut Silvia Macías Amat, tractarà les teves dades personals demanades a través del lloc web: www.tufisiobarcelona.com, amb les següents finalitats: 

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d'www.tufisiobarcelona.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació ymejora del servei. 

2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.tufisiobarcelona.com 

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de www.tufisiobarcelona.com i del sector.