Servei de Psicologia

“ La teva felicitat no és el que et passa, és el que fas " - Inés Martín - Psicòloga Integrativa & Psicoterapeuta ( PNL- SHEC- HIPNOSI )

En PFP abordem una àmplia varietat de problemàtiques. La psicologia des del corrent terapèutica cognitiva - conductual, sense tancar-nos a abordatges terapèutics d'altres corrents , i partint sempre des de l'enfocament de la Psicologia Integrativa , és a dir : centrant-nos en la individualitat de cadascun, perquè vostè afronti les situacions problemàtiques amb èxit .

La PNL és molt útil en tractaments de fòbies o pors, mals hàbits, autoestima, superar obstacles o superar objectius , noves conductes , canvis de creences etc.

La hipnosi té l'avantatge de produir canvis emocionals i en el benestar del subjecte de manera ràpida, produint canvis des de l'origen , que són possibles a causa de les característiques de la hipnosi, com és una major concentració en el que la persona imagina, major sensació de realitat de l' imaginat. A la hipnosi la persona no perd el control ni diu res que no vulgui dir, és un estat de concentració en el que la persona viu en el moment present amb més capacitat imaginativa i l'atenció focalitzada a les suggestions donades pel terapeuta, de manera que permet resoldre conflictes passats i afrontar situacions futures.

SHEC és una tècnica psicoterapèutica basada en la neurofisiologia, els sistemes elèctrics del nostre cos i la psicologia.

Els nostres hemisferis cerebrals estan en constant sincronia, llevat després d'una experiència traumàtica, succés que produeix un estancament de la informació en l'hemisferi dret i que no deixa accedir a l'hemisferi esquerre i els seus recursos per així poder processar la informació correctament, ja que l'esquerre està més desenganxat de les emocions i veu les coses d'una manera més objectiva i positiva.

Aquest desequilibri entre hemisferis cerebrals, causa que la persona senti ansietat, tristesa, ràbia, por, experimenti creences negatives i també símptomes físics, com nusos a l'estómac, tensió, pressió al pit, etc.

Aplicant la tècnica SHEC, els traumes poden superar-se, tornant la sincronia entre els dos hemisferis, i amb això l'equilibri i salut emocional, d'una manera ràpida, durador i gairebé sense patiment; quan una persona arriba a consulta amb un problema emocional, es pot deduir que entre els seus hemisferis no hi ha connexió, o bé que aquesta és molt lenta. Mitjançant la tècnica SHEC s'ajuda al pacient a activar tots dos hemisferis i als connectar-los entre si, a mesura que la persona adquireix els recursos necessaris per alleujar tot malestar, deixant via lliure per a un tractament terapèutic sobre allò que va originar el problema.

El nostre objectiu: que la persona no només sigui capaç de superar el problema que li porta a consulta, sinó que surti reforçada després de la teràpia, que aprengui, que millori la seva qualitat de vida, que creixi.

A continuació exposem una llista dels problemes que solem atendre:

A TERÀPIA (presencial, on line via Skype, o a domicili):

 • Problemes de depressió.
 • Problemes d'ansietat.

 • Obtenir ajuda per a la superació de bloquejos, pors, antics traumes, etc....

 • Superar una ruptura sentimental.

 • Autoconeixement, autoestima, creixement personal.

 • Canvi d'estil de pensament: del pensament negatiu a l'Actitud Mental Positiva.

 • Aprendre tècniques de relaxació.

 • Aturar les ruminacions.

 • Adquisició d'habilitats socials.

 • Orientació per a la solució de problemàtiques circumstancials.

 • Maneig de l'estrès.

 • Superar pors, fòbies, obsessions....

 • Problemes de parella.


 • Problemas de ansiedad.
 • Problemas de pareja.
 • Superar miedos, fobias, obsesiones....
 • Manejo del estrés.
 • Orientación para la solución de problemáticas circunstanciales.
 • Adquisición de habilidades sociales.
 • Detener las rumiaciones.
 • Aprender técnicas de relajación.
 • Cambio de estilo de pensamiento: del pensamiento negativo a la Actitud Mental Positiva.
 • Autoconocimiento, autoestima, crecimiento personal.
 • Superar una ruptura sentimental.
 • Obtener ayuda para la superación de bloqueos, miedos, antiguos traumas, etc....

QUI SOC: Inés Martín

Adscrita a Psicòlegs de Catalunya COPC, nº 20366


Llicenciada en Psicologia Clínica.

Màster en Psicologia Clínica per ISEP.

Postgrau Pràctic en Psicoteràpia Integrativa per Mensalus.

Postgrau en Mediació i Conflicte per ISEP.

Màster Practicioner en Programació Neurolingüística per AEPNL.

Trainer en Programació Neurolingüística per AEPNL.

Màster Hipnosi eriksoniana i relaxació per AEPN.

Experta en Sincronització d'hemisferis Cerebrals, Adults i infantil. Mètode SHEC.

EMDR (EyeMovement and DesensitizationReprocessing) Nivells I per Associació EMDR Espanya.

EFT (EmotionalFreedomTecniques). Nivells I i II curs avalat per l'Associació Hispana d'EFT.

Diploma Estratègies pedagògiques per a la reducció de la conflictivitat.

Diploma Pràctiques casos de Estratègica Breu.

Diploma Pèrdues: dolor i dol.

Entrenament de la Compassió amb la formació oficial: Neurociència de les emocions difícils.

MBCT en NalandaInstituteContemplativeSciencie.

Per a més informació visita el meu web